szkoły dla dorosłych RUDA ŚLĄSKA

Publiczne szkoły dla dorosłych Ruda Śląska

Najlepsze kształcenie zawodowe w CKU Ruda Śląska.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(zaocznie, wieczorowo)

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH (od 16 r.ż.)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (bezpłatne, zaoczne )

w zakresie: mechaniki, górnictwa, budownictwa, ekonomii, administracji, rachunkowości, sprzedaży, informatyki, logistyki, kosmetyki oraz zawodów społeczno medycznych
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA POLICEALNA
w zakresie: mechaniki, górnictwa, budownictwa, ekonomii, administracji, rachunkowości, sprzedaży, informatyki, logistyki, kosmetyki oraz zawodów społeczno medycznych

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej ul. Orzegowska 25 41 - 704 Ruda Śląska, tel. 32 248 15 75, e-mail:cku.ruda_slaska@op.pl
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: OŚWIATA, KULTURA
Branże: KURSY, DOKSZTAŁCANIE
Podział branżowy: Kształcenie ustawiczne, Kształcenie praktyczne, Kursy i szkolenia
Miejscowość: RUDA ŚLĄSKA
Województwo: ŚLĄSKIE
Słowa kluczowe: liceum ogólnokształcące dla dorosłych RUDA ŚLĄSKA, szkoły dla dorosłych RUDA ŚLĄSKA, kwalifikacyjne kursy zawodowe RUDA ŚLĄSKA, szkoła policealna RUDA ŚLĄSKA, kształcenie zawodowe RUDA ŚLĄSKA, ośrodek doradztwa zawodowego RUDA ŚLĄSKA