Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Liceum Ogólnoształcace dla Dorosłych kształci w systemie:

>> zaocznym (piątki i soboty, co drugi weekend),

>> wieczorowym (poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych)

 

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmujemy osoby, które:

>> ukończyły gimnazjum, lub

>> ukończyły 8-letnią szkołę podstawową lub

>> ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową.

>> wcześniej podjęły naukę w innym liceum ale z różnych przyczyn musiały ją przerwać, a teraz chcą kontynuować edukację

 

Istnieje możliwość podjęcia/kontynuacji nauki po każdym semestrze.

 

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (6 semestrów) i jest bezpłatna.

Nauka dla osób po Zasadnicze Szkole Zawodowej trwa 2 lata (4 semestry).*
*Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową przyjmowane są od razu do klasy drugiej LO (z pominięciem pierwszej).

Kształcenie zawodowe

 

Szkoła policealna i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (bezpłatne)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

mechanik motocyklowy * technik usług kosmetycznych * ekonomista * opiekun medyczny * górnik * mechanik samochodowy * logistyk

>> pełna oferta kwalifikacyjnych kursów - www.cku-rudaslaska.edu.pl <<

 

W kwalifikacyjnym kursie zawodowym uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat), które ukończyły minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w CKU są BEZPŁATNE!

 

Szkoła policealna

 

Szkoła policealna to typ szkoły, który jest przeznaczony dla osób z wykształceniem średnim.
Osoba, która chce uczyć się w szkole policealnej musi mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum) ale matura nie jest wymagana.

 

Nauka w szkole policealnej trwa, w zależności od kierunku, od roku (2 semestry) do dwóch lat (4 semestry) .

 

Może odbywać się w systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym.

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

 

Jeśli jesteś uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w Rudzie Śląskiej i nie wiesz jak zaplanować swoją przyszłą karierę szkolno – zawodową, trafiłeś na właściwą stronę.

Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Rudzie Śląskiej to miejsce, gdzie możesz poszerzyć wiedzę o sobie samym, zaplanować swoją przyszłość edukacyjną i zawodową.

 

Ośrodek to miejsce, w którym możesz uczestniczyć w następujących formach pomocy:

>> warsztaty grupowe,

>> porady indywidualne,

>> samodzielna praca z programami multimedialnymi  pod okiem doradcy zawodowego.

 

Tutaj każdy uczeń rudzkiej szkoły może indywidualnie zgłosić się do doradcy zawodowego ze swoimi problemami, pytaniami, wątpliwościami związanymi z wyborami jakich musi dokonywać na drodze kariery edukacyjnej i zawodowej.