Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej ul. Orzegowska 25 41 - 704 Ruda Śląska, tel. 32 248 15 75, e-mail:cku.ruda_slaska@op.pl

ul. Orzegowska 25
41-704 RUDA ŚLĄSKA

32 248 15 75
32 248 15 75

www.cku-rudaslaska.edu.pl