Nabór 2018 / 2019

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019:

 

- do Gimnazjum dla Dorosłych

Do gimnazjum dla dorosłych przyjmujemy osoby, które:
>> ukończyły szkołę podstawową i nie podjęły dalszej nauki*, lub
>> ukończyły 16 lat, jeżeli mają opóźnienia w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci i młodzieży,lub
>> chcą kontynuować naukę rozpoczętą w innym gimnazjum.

* Ukończona szkoła podstawowa 6-klasowa lub ukończoną 6 klasę w 8-klasowej szkole podstawowej przed 1999r.

 

- do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

o liceum ogólnokształcącego przyjmujemy osoby, które:

>> ukończyły gimnazjum, lub
>> ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, lub
>> ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową*, lub
>> chcą kontynuować naukę rozpoczętą w innej szkole.

  * Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową przyjmowane są od razu do klasy drugiej liceum.

 

- do Szkoły Policealnej nr 7

Technik informatyk  --- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) --Technik administracji ---

Technik usług kosmetycznych ---  Technik masażysta 

Opiekunka środowiskowa --- Opiekun medyczny ---Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej posiadanie wykształcenia średniego. Osoba, która chce uczyć się w Szkole Policealnej musi mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum).

Uwaga! Do szkoły policealnej matura nie jest wymagana.

 

- na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) bezpłatne!!!

m.in. Górnik - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Mechanik motocyklowy - Mechanik pojazdów samochodowych - Elektromechanik pojazdów samochodowych - Logistyk  - Sprzedawca - Technik handlowiec - Technik księgarstwa - Ekonomista - Rachunkowość - Administracja - Kosmetyka - Opiekun medyczny

 

Osoby, które chcą rozpocząć naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym muszą mieć:

>> ukończone 18 lat oraz

>> ukończoną minimum gimnazjum lub  8-letnią szkołę podstawową.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nie jest wymagane wykształcenie śrenie ani matura.